OPAC home page OPAC help Sitemap Mail to Sitemap About iLib OPAC home page about Sitemap Help Feedback Staff only
Tra cứu cơ bản 
Tra cứu biểu thức 
Tra cứu nâng cao 
Tra cứu z3950 
Người dùng 6.
Nhan đề:Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân dân
Tác giả:Võ Nguyên Giáp
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:1973
7.
Nhan đề:Từ Đồng quan đến Điện biên
Tác giả:Lê Trọng Tấn
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:1994
8.
Nhan đề:Mối tình đầu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tác giả:Bích Thuận
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:2014
9.
Nhan đề:Uống nước nhớ nguồn
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:1969
10.
Nhan đề:Phát triển bản chất giai cấp công nhân của sĩ quan cấp phân đội quân đội nhân dân Việt Nam
Tác giả:Đỗ Ngọc Khải
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:2012
Tổng số :  100      <<    >>

Thư viện Kiên Giang
15- Phan Bội Châu -T.P Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3863495
E-mail  Webmaster