OPAC home page OPAC help Sitemap Mail to Sitemap About iLib OPAC home page about Sitemap Help Feedback Staff only
Tra cứu cơ bản 
Tra cứu biểu thức 
Tra cứu nâng cao 
Tra cứu z3950 
Người dùng 

1.
Nhan đề:Economics
Nơi xuất bản:New York.
Năm XB:2012
2.
Nhan đề:Medical surgical nursing
Tác giả: Lewis, Sharon L
Nơi xuất bản:St. Louis, Missouri.
Năm XB:2014
3.
Nhan đề:The Norton anthology of American literature. Vol.C: 1865 -1914
Tác giả:Baym. Nina
Nơi xuất bản:New York.
Năm XB:2012
4.
Nhan đề:The Norton anthology of American literature. Vol.D: 1914 - 1945
Tác giả:Baym. Nina
Nơi xuất bản:New York.
Năm XB:2012
5.
Nhan đề:The Norton anthology of American literature. Vol.E: pLiterature since 1945
Tác giả:Baym. Nina
Nơi xuất bản:New York.
Năm XB:2012
Tổng số :  100   xem thêm

 
Google

Thư viện Kiên Giang
15- Phan Bội Châu -T.P Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3863495
E-mail  Webmaster