OPAC home page OPAC help Sitemap Mail to Sitemap About iLib OPAC home page about Sitemap Help Feedback Staff only
Tra cứu cơ bản 
Tra cứu biểu thức 
Tra cứu nâng cao 
Tra cứu z3950 
Người dùng 

1.
Nhan đề:Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam
Tác giả:Nguyễn Thị Lan
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:2017
2.
Nhan đề:Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam
Tác giả:Doãn Hồng Nhung
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:2017
3.
Nhan đề:Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp
Tác giả:Nguyễn Văn Khoa
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:2017
4.
Nhan đề:Sổ tay hỏi đáp về logistics
Tác giả:Trần Thanh Hải
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:2017
5.
Nhan đề:Người Hrê ở Việt Nam
Tác giả:Cao Chư
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:2017
Tổng số :  100   xem thêm

 
Google

Thư viện Kiên Giang
15- Phan Bội Châu -T.P Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3863495
E-mail  Webmaster