OPAC home page OPAC help Sitemap Mail to Sitemap About iLib OPAC home page about Sitemap Help Feedback Staff only
Tra cứu cơ bản 
Tra cứu biểu thức 
Tra cứu nâng cao 
Tra cứu z3950 
Người dùng 

1.
Nhan đề:Phòng không không quân
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:1978
2.
Nhan đề:Mấy vấn đề kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng
Tác giả:Văn Tiến Dũng
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:1975
3.
Nhan đề:Phương pháp huấn luyện chiến thuật cho sĩ quan các cơ quan tham mưu và bộ đội
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:1982
4.
Nhan đề:Từ trong bão táp
Tác giả:Văn Tiến Dũng
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:1990
5.
Nhan đề:Về nhiệm vụ xây dựng kinh tế của quân đội nhân dân Việt Nam
Tác giả:Võ Nguyên Giáp
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:1977
Tổng số :  100   xem thêm

 
Google

Thư viện Kiên Giang
15- Phan Bội Châu -T.P Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3863495
E-mail  Webmaster