OPAC home page OPAC help Sitemap Mail to Sitemap About iLib OPAC home page about Sitemap Help Feedback Staff only
Tra cứu cơ bản 
Tra cứu biểu thức 
Tra cứu nâng cao 
Tra cứu z3950 
Người dùng 

1.
Nhan đề:Anh hùng kháng Pháp Nguyễn Trung Trực
Tác giả: Nguyễn Văn Khoa
Nơi xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh
Năm XB:2001
2.
Nhan đề:Nguyễn Trung Trực một kinh kha của miền Nam
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:2011
3.
Nhan đề:Nguyễn Trung Trực thân thế và sự nghiệp
Tác giả:Vĩnh Xuyên
Nơi xuất bản:Cà Mau
Năm XB:1998
4.
Nhan đề:Đặc khảo về Nguyễn Trung Trực
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:2016
5.
Nhan đề:Những sự kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu thế kỷ XX
Nơi xuất bản:Tp. Hồ Chí Minh
Năm XB:2017
Tổng số :  7   xem thêm

 
Google

Thư viện Kiên Giang
15- Phan Bội Châu -T.P Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3863495
E-mail  Webmaster