OPAC home page OPAC help Sitemap Mail to Sitemap About iLib OPAC home page about Sitemap Help Feedback Staff only
Tra cứu cơ bản 
Tra cứu biểu thức 
Tra cứu nâng cao 
Tra cứu z3950 
Người dùng 

1.
Nhan đề:Lý Sơn - Đảo du lịch lý tưởng
Tác giả:Lê Trọng
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:2018
2.
Nhan đề:Truyện Kiều - Thân phận con người và những tín hiệu của văn học hiện đại
Tác giả: Lê Đình Cúc
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:2018
3.
Nhan đề:Tiểu thuyết Hemingway
Tác giả: Lê Đình Cúc
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:2018
4.
Nhan đề:Tuyển truyện ngắn Nicôlai Gôgôn
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:2018
5.
Nhan đề:Tuyển truyện ngắn Alêchxanđơ Puskin
Tác giả:Sergeevich Pushkin, Aleksandr
Nơi xuất bản:H.
Năm XB:2018
Tổng số :  100   xem thêm

 
Google

Thư viện Kiên Giang
15- Phan Bội Châu -T.P Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3863495
E-mail  Webmaster