OPAC home page OPAC help Sitemap Mail to Sitemap About iLib OPAC home page about Sitemap Help Feedback Staff only
Tra cứu cơ bản 
Tra cứu biểu thức 
Tra cứu nâng cao 
Tra cứu z3950 
Người dùng Ilib - Giải pháp thư viện tích hợp của CMC

Ilib là giải pháp thư viện điện tử cho các thư viện tại Việt nam, do công ty CMC nghiên cứu và phát triển. Đây là một hệ thống thư viện tích hợp với các module được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của các thư viện trong nước , từ các thư viện công cộng, các trung tâm thông tin đến thư viện các trường đại học, thư viện chuyên ngành trong toàn quốc, đặc biệt là khả năng xử lý tiếng Việt.

Ilib quản lý các quy trình nghiệp vụ của một thư viện chuẩn bao gồm các module Biên mục, Bỏ sung, Lưu thông, Quản lý ấn bản nhiều kỳ, Quản lý thông tin bạn đọc. Tất cả các module được tích hợp vào trong một hệ thống thống nhất có thể liên thông, chuyển đổi và tương tác giữa các module một cách dễ dàng.

Ngoài các lĩnh vực quản lý thư viện truyền thống, Ilib bổ sung các tính năng của thư viện số, biến thư viện thành một trung tâm thông tin thực sự hiện đại, tạo cho người sử dụng cổng vào mọi dạng thông tin , dù là xuấn bản phẩm hay tài liệu điện tử, âm thanh hình ảnh .. Ilib thường xuyên được cập nhật nhằm nắm bắt các công nghệ hiện đại và đáp ứng nhu cầu đổi mới của thư viện. Ilib hỗ trợ công nghệ Internet, intranet


Thư viện Kiên Giang
15- Phan Bội Châu -T.P Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3863495
E-mail  Webmaster